ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 1945/1960

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Δ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Α

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Χ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΔΔ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΔΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΔ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΑ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΠΔ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΑ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΧ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ

ΑΝ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΧΧ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΧΑ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΧ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

* Ή ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 248/1976

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

0

Δεν υπάρχουν δεδομένα

1

Εντός ορίων εποικισμού

2

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976

4

Παραχωρητήριο

5

Αποτερματισμοί / Αποτερματισμοί Δημοσίων Δασών

6

Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών / Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών και λοιπές περιπτώσεις όπως ορίζονται στο αρ. 10 του Ν.3208/03   όπως ισχύει

8

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976 & Εντός ορίων εποικισμού

9

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Παραχωρητήριο

10

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αποτερματισμοί

11

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών

12

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Παραχωρητήριο

13

Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών

14

 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών, Παραχωρητήριο

17

 Αποφάσεις δικαστηρίων ν.248/76

19

 Λοιπές περιπτώσεις διόρθωσης Κ.Χ. ν. 248/76

20

 Εντός ορίων εποικισμού, Κληροτεμάχια

21

 Εντός ορίων εποικισμού, Αδιάθετα-Διαθέσιμα, Κοινόχρηστα

22

 Εντός ορίων εποικισμού, Ιδιοκτησίες

28

 Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα προ της 11.6.1975 (εδ. 2, παρ. 2, αρθρου 13 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει) / Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα βάσει πράξεων της διοίκησης με τεκμήριο νομιμότητας

29

Ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις

30

Πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις

40

Λιμναία υδάτινα σώματα