ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Η χρονική καθυστέρηση ανάρτησης των Δασικών Χαρτών στον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ έναντι των αποφάσεων ανάρτησης των οικείων Διευθύνσεων Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλεται κυρίως είτε σε καθυστέρηση υποβολής των αντίστοιχων τελικών αρχείων Δασικών Χαρτών προς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είτε σε διορθώσεις αυτών που προβαίνουν οι Διευθύνσεις Δασών εκ των υστέρων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών από το Α΄ Εξάμηνο του 2017-2019, για τις οποίες έχουν κυρωθεί μερικώς οι Δασικοί Χάρτες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις παλιότερες α) Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών και β) περιοχές που έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, της περιόδου 2011-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες πατήστε εδώ

Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν. 3889/2010 όπως ισχύει).

Για να δείτε τις αποφάσεις των αρμόδιων Δ/νσεων Δασών για την ανάρτηση Δασικού Χάρτη σε περιοχές αρμοδιότητάς τουs, πατήστε εδώ

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο, αντί της παραδοσιακής έντυπης ανάρτησης. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη, και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρόπους:

α. πληκτρολογώντας την οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (πχ όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου).

β. εισάγοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που σας ενδιαφέρει.

Για να δείτε τον χαρακτηρισμό της έκτασης που σας ενδιαφέρει πατήστε το εργαλείο «Πληροφορία είδους έκτασης» και συμβουλευτείτε τη «Βοήθεια Εντοπισμού περιοχής».

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης δασικού χάρτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), όπου ανήκει η περιοχή σας, όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα Νέων Αναρτήσεων.

Πίνακας ΣΥΑΔΧ

Για να μπείτε στην εφαρμογή επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ

Για να υποβάλετε την αντίρρησή σας για τις περιοχές που έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μεταβείτε στην εφαρμογή «Υποβολής αντίρρησης δασικού χάρτη», πατώντας εδώ.